سنسوربیم IR یکی از تجهیزات امنیتی حرفه ای برای حفاظت محیط اطراف است، مختصر توضیحی در مورد چگونگی سیم کشی این ابزار امنیتی توضیح میدهیم.

ما در اینجا نمودار سیم کشی زیر را ارائه می دهیم ، توجه داشته باشید که کلیات سیم کشی در همه مدلها تقریبا یکسان است:

توضیح:
اتصال بالا روش متصل کردن Normal Close است. سنسورها تغذیه خود را از خروجی AUX، GND دریافت می کنند و خروجی تمپر IR به زون یا منطقه 1 وصل میکنیم . بین سیم کشی زون ، یک مقاومت (2.2K  ) قرار میدهیم  مقاومت EOL می نامیم، که برای حفاظت از سیم کشی می باشد، همچنین باید آن را در انتهای سنسور قرار دهیم اگر می خواهید از زون استفاده کنید،
باید مقاومت از آن زون بیرون بیاورید.(مانند عکس زیر)

نحوه سیم کشی سنسور بیم

طریق نصب دو سنسور بیم به یک زون :

سنسور حرکت PIR   DG85 به سیستم دزدگیر:

 DG85 یک سنسور حرفه ای دوگانه PIR و چهار عنصر برای کاهش هشدار اشتباه برای محیط خارجی و تشخیص حیوانات خانگی برای تشخیص دقیق حرکت است.

توضیح: حسگر PIR منبع تغذیه را از پانل AUX وGND  دریافت می کند، خروجی  PIR با Tamper (TMP) و Zone متصل کنید،

همچنین اتصال با مقاومت EOL ضروری میباشد. به صورت زیر است:

نحوه اتصال مگنت به دزدگیر: