ارشیو برچسب ها : بهترین دوربین مداربسته برای من

سیستم نظارت تصویر Ahd بهتر است یا ip

احتمالا شما بین تکنولوژی سیستم نظارت تصویر AHD و IP برای مدیریت هزینه یا  کیفیت و آینده نگری میخاهید یکی را انتخاب کنید که با چند کمیت ساده در ذیل مشخص شده است.   بهتر است سیستم نظارت تصویر یا همان مداربسته  AHD را انتخاب کنید اگر: پروژه شما کوچک باشد. مکان موردنظر از قبل دارای بستر شبکه‌های کامپیوتری نباشد. محیط موردنظر شما یک محیط مسکونی و یا شخصی است مکان موردنظر شما قرار .