مانیتور دوریبن مداربسته

مانیتور برای دوربین مداربسته: راهنمای انتخاب نمایشگر مناسب دوربین مدار بسته

اندازه نمایشگر مناسب دوربین مدار بسته به چهار عامل وابسته است: فاصله نمایشگر تا بیننده تعداد دوربین های قابل نمایش در نمایشگر رزولوشن تصویر دوربین ها حساسیت دوربین های مداربسته   برای نمایشگر مناسب دوربین مدار بسته شما دو انتخاب بیشتر بخوانید